Viure a Tarraco

Inclou:  Itinerari Didàctic.

Nivell:  Cicle mitjà i superior d'educació primària, ESO

Recorregut: Maqueta de la Tàrraco del segle II d.C, Passeig Arqueològic – Muralla Romana, les Voltes del Circ, l’Amfiteatre romà. 

Duració:2h 30min aprox. Imprescindible  1 guia  per un màxim de 30 alumnes. Vàlid de Dilluns a Divendres.  

Preu: 123 € / grup (30 alumnes )   

 

L’itinerari permet descobrir i conèixer la història de Tàrraco a través d'un recorregut complert pels principals escenaris del passat romà conservats a la ciutat, fent un èmfasi especial en els aspectes socials tot reflexionant sobre qui hi vivia i com.

 

Durant el recorregut s’introdueixen una quinzena de personatges que haurien pogut viure a

Tàrraco i que es relacionen directament amb els monuments.

 

Els participants han d'esbrinar les seves dades principals: a què es dedicaven, quina era la seva condició social, on vivien, quins espectacles anaven a veure o com es vestien.

 

Aquesta dinàmica permet que l'alumnat tingui una visió més comprensiva i contextualitzada dels diferents espais i prengui  major consciència del significat d'aquests monuments històrics.